Media

MEDIA

Tekst, zdjęcia i plakaty umieszczone na tej stronie mogą być wykorzystywane do tworzenia treści i artykułów na temat filmu. Wszelkie inne zastosowania są zabronione bez bezpośredniej zgody twórców. Wszystkie pytania powinny być kierowane na adres kontakt@moznapanikowac.pl

Oficjalny zwiastun filmu

Zdjęcia

Bez dodatkowej zgody ze strony Ramsey United można wykorzystać dwa dowolne zdjęcia na artykuł.

Plakat do pobrania